Gemeenten vragen hulp inwoners

De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn gaan op 1 januari 2019 herindelen tot één gemeente. Voor de herindeling stellen de gemeenteraden in oktober 2016 een herindelingsontwerp vast. Een conceptversie van het herindelingsontwerp is begin mei door de colleges van de vier gemeenten vastgesteld. De komende tijd gaan de vier gemeenten met de inwoners in gesprek over het concept herindelingsontwerp. Het accent ligt dan vooral op de vraag hoe de toekomstige gemeente er straks uit gaat zien.

Inhoud

In het herindelingsontwerp staat onder meer: de aanleiding en argumenten voor de herindeling, een beschrijving van de huidige vier gemeenten, de financiën van de nieuwe gemeente en het herindelingsproces. In het ontwerp wordt ook een visie op de toekomst van de nieuwe gemeente geschetst. Hierin is aangegeven wat voor gemeente we willen zijn, welke bestaande sterke punten we willen behouden, maar ook hoe houden inwoners in een grotere gemeente invloed op hun eigen omgeving en wat verwachten de inwoners van de nieuwe gemeente. Ook de situatie van het Middag-Humsterland staat erin beschreven.

Enquête en bijeenkomsten

Om de wensen en behoeften voor de nieuwe gemeente te inventariseren, hebben de gemeenten steekproefsgewijs een enquête uitgezet onder 10.000 inwoners in het Westerkwartier. De uitkomsten van de enquête nemen de gemeenten mee in het herindelingsontwerp. Daarnaast organiseren de gemeenten binnenkort twee interactieve bijeenkomsten. De bedoeling van deze bijeenkomsten is, samen met de aanwezige inwoners mee te denken over de nieuw te vormen gemeente en hun eigen leefomgeving. De uitkomsten van de enquête en de interactieve bijeenkomsten publiceren de gemeenten in hun gebruikelijke huis-aan-huis bladen en op deze site.

Vaststelling

Nadat de raden in oktober het herindelingsontwerp hebben vastgesteld, wordt deze acht weken ter inzage gelegd. Een ieder kan dan zienswijzen indienen bij dit ontwerp.

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter