Raadsgroep

De Raadsgroep bestaat uit één lid per fractie van de vier gemeenteraden. De inhoudelijke behandeling van alle herindelingszaken vindt plaats in de Raadsgroepvergadering, de uitkomsten hiervan worden als advies aan de vier gemeenteraden gestuurd. Vervolgens vindt de daadwerkelijke besluitvorming in de vier gemeenteraden afzonderlijk plaats.

De raadsgroep vergadert in principe elke maand. De eerste vergadering was op 2 juni 2015. De vergaderingen zijn niet openbaar. De verslaglegging wordt na vaststelling in de volgende vergadering openbaar gemaakt. Voor de vergaderingen hebben de vier raden in november 2015 de Verordening op de Raadsgroep Herindeling Westerkwartier vastgesteld. U kunt deze verordening hier (pdf, 234 kb) inzien.

  • Besluitenverslagen van de raadsgroep kunt u via deze pagina bekijken
  • Nieuwsberichten van de raadsgroep kunt u via deze pagina zien

Aanmelden nieuwsbrief

E-mailadres:*
Facebook
Twitter