Documenten

Op deze pagina zijn alle belangrijke documenten over de herindeling te vinden.

Herindelingsontwerp
Het Herindelingsontwerp geeft de inhoudelijke onderbouwing en verantwoording van de voorgestelde herindeling. Het Herindelingsontwerp is de basis voor het Herindelingsadvies van de provincie aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit Herindelingsontwerp is op 16 januari 2017 door de gemeenteraden vastgesteld.
Herindelingsontwerp Westerkwartier (pdf, 209.97 KB)

Plan van Aanpak
Het Plan van Aanpak gaat over hoe de vier gemeenten het herindelingsproces aanpakken. Dit Plan van Aanpak is op 16 januari 2017 door de gemeenteraden vastgesteld.
Plan van Aanpak (pdf, 139.18 KB)
Bijlage: Communicatieplan herindeling (pdf, 981.57 KB)
Bijlage: werkagenda gemeenteraden en werkplan griffie (pdf, 452.71 KB)

Kaderstellende notitie
De kaderstellende notitie is door de vier gemeenteraden aangenomen op 16 maart 2016. Hierin staan de hoofdlijnen van hoe de nieuwe gemeente eruit moet komen te zien. Denk bijvoorbeeld aan de gemeentenaam, de missie en de kerntaken.
Kaderstellende notitie (pdf, 541 KB)

Besluitenverslagen raadsgroep herindeling
De Raadsgroep Herindeling bestaat uit één lid per fractie van de vier gemeenteraden. De inhoudelijke behandeling van alle herindelingszaken vindt plaats in de Raadsgroepvergadering, de uitkomsten hiervan worden als advies aan de vier gemeenteraden gestuurd.
Pagina met besluitenverslagen

Aanmelden nieuwsbrief

E-mailadres:*
Facebook
Twitter