Berichten van Zgml

Schuilt er een politicus in mij?

Op 12 september 2017 start in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn de cursus Politiek Actief. Doe de test en kijk of u geschikt bent voor de politiek.

Herindelingsnieuwsbrief november 2016

In de afgelopen maanden hebben we de reacties op de toekomstvisie van de gemeente Westerkwartier verwerkt. We zijn erg blij met de inbreng van u, onze inwoners. We gebruiken deze om de uitgangspunten voor de nieuwe gemeente vast te leggen én voor de bouw van onze nieuwe gemeente.

Overleg 2 juni 2016

Hoort de nieuwe gemeente uw stem?

Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn willen op 1 januari 2019 samengaan onder de naam Westerkwartier, een vitale toekomst tegemoet! Dat staat nu mooi op papier. Maar natuurlijk kan dat niet zonder de inwoners van de huidige gemeenten te vragen om mee te denken.

Gemeenten vragen hulp inwoners

De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn gaan op 1 januari 2019 herindelen tot één gemeente. Voor de herindeling stellen de gemeenteraden in oktober 2016 een herindelingsontwerp vast. Een conceptversie van het herindelingsontwerp is door de colleges van de vier gemeenten vastgesteld.

Conceptversie herindelingsontwerp

Begin mei hebben de colleges van de vier gemeenten de conceptversie van het herindelingsontwerp gemeente Westerkwartier vastgesteld. De komende tijd gaan de gemeenten met de inwoners in gesprek over dit ontwerp.  Conceptversie Herindelingsontwerp gemeente Westerkwartier

Overleg 14 april 2016

Enquête

Om uw wensen, behoeften en ideeën voor de nieuwe gemeente te inventariseren, is een (digitale) enquête uitgezet onder een deel van onze inwoners. Hiervoor namen we per gemeente een steekproef uit de Basisregistratie Personen.

Overleg 3 december 2015

Aanmelden nieuwsbrief

E-mailadres:*
Facebook
Twitter