Agenda Raadsgroep vergadering 14 dece...

Op donderdag 14 december 2017 is er om 20.00 uur een openbare vergadering van de Raadsgroep Herindeling Westerkwartier, in het gemeentehuis van Marum. Op deze pagina kunt u de agenda en de bijbehorende stukken voor de vergadering vinden.

14 december: openbare vergadering Raa...

De Raadsgroep Herindeling Westerkwartier vergadert op donderdag 14 december a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis van Marum. U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen. Voor aanwezige belangstellenden is er gelegenheid gebruik te maken van algemeen spreekrecht of in te spreken.

Schriftelijke reactie op herindelings...

Maandag 20 november 2017 heeft de regering het wetsvoorstel van de herindeling in het Westerkwartier naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer stelt betrokkenen en belangstellenden in de gelegenheid om een reactie te geven op het wetsvoorstel. Dat kan tot vrijdag 22 december 2017.

Westerkwartierpanel over sociaal dome...

In de periode van 27 november tot en met 7 december 2017 zetten de gemeenten in het Westerkwartier het digitale panel in om inwoners, professionals en organisaties te horen over het sociaal domein. De gemeenten willen horen wat de focusgebieden van het sociaal domein moeten zijn.

Vacature (beoogd) raadsgriffier gemee...

Voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier zoeken wij een inspirerende en daadkrachtige persoonlijkheid die als griffier een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de positionering en het functioneren van de gemeenteraad.

Wetsvoorstel herindeling naar Tweede ...

Maandag 20 november 2017 heeft de regering het wetsvoorstel voor de herindeling in het Westerkwartier aan de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel en de stukken zijn te lezen op de site van de Tweede Kamer.

Vacature: stagiair griffies

Gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn zoeken vanaf 1 februari 2018 een stagiair griffies (periode en aantal uren in overleg). Bekijk de volledige vacature. Heb je belangstelling voor deze stage?

Vacature: kwartiermaker / beoogd geme...

We zoeken een kwartiermaker die invulling aan de contourenschets geeft, eerst vanuit de rol van kwartiermaker en per 1 januari 2019 als gemeentesecretaris. In de bijlage vindt u een uitgebreide functiebeschrijving en profielschets.

Voorgenomen besluit toekomst Novatec ...

De gemeenten Noordenveld, Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn zijn het eens over een nieuwe manier van samenwerken voor wat betreft de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordenkwartier (ISD Noordenkwartier) en Novatec.

Agenda Raadsgroep vergadering 9 novem...

Op donderdag 9 november 2017 is er om 20.00 uur een openbare vergadering van de Raadsgroep Herindeling Westerkwartier, in het gemeentehuis van Leek. Op deze pagina kunt u de agenda en de bijbehorende stukken vinden.

Aanmelden nieuwsbrief

E-mailadres:*
Facebook
Twitter