Akkoord op toezicht op grote energiev...

De vier colleges in het Westerkwartier hebben akkoord gegeven op het voorstel om energietoezicht op bedrijven meer vorm te geven. In dit project zal de Omgevingsdienst Groningen samen met lokale toezichthouders onderzoeken of de grote bedrijven in de gemeente zich houden aan de energiebesparingsmaatregelen.

Locatiekeuze gemeenteraad

Op de agenda voor de Raadsgroep Herindeling van 12 april a.s. zou een stuk worden geagendeerd over de locatiekeuze van de gemeenteraad van het Westerkwartier. In een gezamenlijke brief aan de Raadsgroepleden, die u hier kunt lezen, stellen de stuurgroep, de voorzitter van de raadsgroep en de griffiers voor om dit thema in gezamenlijkheid op […]

Gemeenteraad Westerkwartier vergadert...

De nieuwe gemeenteraad van de gemeente Westerkwartier gaat eens in de twee weken vergaderen. Woensdagavond wordt de vaste vergaderavond. Wanneer er geen officiële raadsoverleggen en raadsvergaderingen zijn, gaan de raadsleden de gemeente in om in gesprek te gaan met inwoners. Zo staat de nieuwe raad straks dichtbij de inwoners, dat past bij het DNA van […]

Inwoners Westerkwartier kiezen huisst...

De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en het gebied Middag (gemeente Winsum) worden vanaf 1 januari 2019 samen één gemeente: Westerkwartier. Een gemeente die dichtbij, nuchter en ambitieus wil zijn. Bij de nieuwe gemeente hoort ook een nieuw gezicht. Herkenbaar, eigentijds en tijdloos.

Nieuwe organisatievorm welzijnswerk v...

Eind februari hebben de vier colleges van de Westerkwartiergemeenten een besluit genomen over de organisatie van het welzijnswerk in de vier gemeenten per 1 januari 2019. Zij hebben besloten het welzijnswerk bij één nieuwe stichting te beleggen.

21 maart WEL referendum, GEEN gemeent...

Woensdag 21 maart kunt u WEL uw stem uitbrengen voor het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hiervoor ontvangt u, als u stemgerechtigd bent, uiterlijk 7 maart een stempas, waarmee u op een van de stembureaus in uw gemeente kunt stemmen.

Agenda Raadsgroep vergadering 8 maart...

Op donderdag 8 maart 2018 is er om 20.00 uur een openbare vergadering van de Raadsgroep Herindeling Westerkwartier, in het gemeentehuis van Leek. Op deze pagina kunt u de agenda en de bijbehorende stukken vinden.

Interview Epko H. Bult

Het was wel een stap vanuit Oost-Groningen naar het Westerkwartier. Hij heeft zich altijd voor taal, cultuur en geschiedenis geïnteresseerd en het is dan ook niet zo verwonderlijk dat hij voorzitter is van de Historische Kring Gemeente Leek en omstreken.

Uitzending Podium.TV over Westerkwart...

Wat is de identiteit van het Westerkwartier? Beno Hofman onderzoekt dit met de miniserie HeringedeeldGR op Podium.TV. Kijk de uitzending terug op de website van Podium.TV

Unanieme Raadsgroep: Jan de Jonge kwa...

De Raadsgroep Herindeling heeft donderdag 8 februari unaniem besloten om Jan de Jong te benoemen als kwartiermaker en beoogd griffier van de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Aanmelden nieuwsbrief

*

E-mail updates

Ontvang een update als een nieuw artikel op deze website wordt geplaatst.
Facebook
Twitter